shadow

Postojeća trasa autoputa Banja Luka – Prijedor koja ide kroz Kozarac proći će preko vakufske parcele gdje se nekada nalazilo mezarje za malodobnu djecu. Ovaj dio trase, kako je već obilježeno, nalazi se uz sami mesdžid džemata Kamičani, koji pripada Medžlisu Islamske zajednice Kozarac. Džematlije ovakav…