Počela Akademija savremenog komuniciranja Media centra Islamske zajednice


shadow

„Mediji i savremeno komuniciranje“ naziv je prve edukacije koju će od 8. oktobra do 18. decembra reallizirati Media centar Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini u okviru Akademije savremenog komuniciranja.

Edukacija se izvodi prema programu koji je izrađen pod okriljem Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice i primarno je namijenjena za polaznike koji su uposlenici Islamske zajednice ili blisko sarađuju sa njenim institucijama u medijskim poslovima, a nemaju formalno medijsko obrazovanje.

U realizaciji predavanja i praktičnog rada će biti uključeni eminentni univerzitetski profesori sa fakulteta iz Sarajeva i Tuzle, te istaknuti novinari i medijski radnici. Praktični rad će se primarno organizirati u Media centru, te u redakcijama drugih medija koji osiguraju adekvatne uvjete.

„Akademija savremenog komuniciranja je novi program koji pokrećemo u okviru Media centra, a koji se realizira na inicijativu reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića i Rijaseta Islamske zajednice, te uz punu podršku Uprave za nauku i obrazovanje Rijaseta IZ“, izjavio je direktor Media centra Amir Sakić. 

Pojasnio je da je cilj ovog programa da unutar struktura Islamske zajednice budu razvijeni određeni edukacijski programi koji će, prvenstveno uposlenicima i saradnicima Islamske zajednice koji su više okrenuti javnosti i javno komuniciraju, omogućiti da ovladaju određenim znanjem i vještinama da na adekvatan način prezentiraju islamske vrijednosti i stavove Islamske zajednice. 
Direktor Sakić je najavio da će u okviru Akademije biti razvijeno više modula, ali da je ovaj prvi, koji je počeo danas, vrlo važan, jer je riječ o osnovnim vještinama i znanju koje su korisne svakom pojedincu.

„Veliki je ovo iskorak za Media centar, ali i cijelu Islamsku zajednicu“, kazao je direktor Sakić. 

Nastava u okviru Akademije savremenog komuniciranja održava se u novim prostorijama Media centra u vakufskom kompleksu Gazaz na Mojmilu u Sarajevu. 

„Mi smo krenuli u projekat rekonstrukcije i adaptacije jednog objekta u kompleksu Gazaz na Mojmilu za potrebe Media centra.

Prvenstvena potreba je bila da osiguramo adekvatne uslove za funkcionisanje i za rad naše BIR Televizije. Božije je određenje je da ova zgrada krene prvo sa edukacijom, a onda s emitovanjem televizijskog programa i kazao da je to jako dobar znak, jer je učenje nešto što je osnovni postulat naše vjere, tako da je ovo jedan dobar išaret da će cijeli projekat biti uspješan“, poručio je direktor Sakić.

Author

admin