Održana sjednica Sabora IZ u BiH: Novi zamjenik reisu-l-uleme dr. Enes ef. Ljevaković


shadow

Danas je pod predsjedavanjem predsjednika Sabora Safeta Softića održana četvrta redovna sjednica aktuelnog saziva Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Tokom sjednice sabornicima se obratio reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović koji je između ostalog rekao:
«U godini koja je pred nama, inša Allah, obilježit ćemo i dvadeset i pet godina Genocida u Srebrenici kao simbola stradanja našeg naroda i domovine. Biće to prilika da odgovorimo na sistematske pokušaje potkopavanja istine o Genocidu i relativiziranje i amnestiranje zločinaca, što pokušavaju, nažalost, i neki faktori međunarodne zajednice».
«Situacija u našem okruženju kao i u svijetu se dodatno usložnjava. Nije ni vrijeme ni mjesto da vam navodim sve primjere, a vi ih svakodnevno gledate i čujete. To nam mora biti poziv na budnost i otvorenost. Ne smijemo pristati na samoizolaciju, niti da nas se getoizira, pogotovo ne u našoj svijesti. Ne smijemo ostati bez prijatelja u svijetu i okruženju. Zbog straha od neizvjesne budućnosti mi nećemo odustati od naših vrijednosti i temelja naše etike. I dalje ćemo ostati otvorena i tolerantna zajednica i narod.

Gradićemo mostove među ljudima, narodima i vjerama ali ćemo odlučno braniti vlastiti identitet, interese naroda i države. Čuvaćemo se od uvlačenja Islamske zajednice u dnevnopolitička previranja ali i suprotstaviti pokušajima da se Bošnjacima, naročito u manjem bosanskohercegovačkom entitetu uskrate osnovnih prava i sloboda i da prestanu biti politički narod. Nećemo širiti defetizam i beznađe koje samo pojačava iseljavanje mladih i obrazovanih ljudi. Promovisat ćemo nadu i optimizam odlučno ukazujući na sve ono što nije dobro u našem društvu i državi»- istakao je reisu-l-ulema.

Rijaset je razmatrao i usvojio Plan rada organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Rijaseta i Vijeća muftija. Također je usvojen Budžet organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu. Upoređivanje ovogodišnjeg plana i budžeta sa prethodnim ukazuje na to da je najznačajniji porast u izdvajanjima planirali u području socijalnih davanja i da planirane aktivnosti organa Islamske zajednice obuhvataju širok spektar aktivnosti sa mladima, povratničkim džematima i bošnjačkom dijasporom. Na sjednici je usvojena i Odluka o izvršenju budžeta za 2020 godinu.

Sabor je na prijedlog reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića imenovao dr. Enesa ef. Ljevakovića za zamjenika reisu-l-uleme. Reisu-l-ulema se zahvalio dosadašnjem reisu-l-ulemi Husejnu ef. Smajiću kojem je istekao mandat i koji ubrzo odlazi u penziju. Nakon toga zamjenik reisu-l-uleme je položio zakletvu i zahvalio se reisu-l-ulemi i sabornicima na povjerenju.

Dr. Enes ef. Ljevaković je dosadašnji muftija sarajevski. Rođen je 1959. u Trepču, Općina Tešanj. Završio je osnovnu školu u Tešnju. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1979. godine. Nakon završene medrese radio je kao imam, hatib i mualim u Mrkotiću kod Tešnja tokom 1980. godine. Fakultetsko obrazovanje je stekao na Fakultetu šerijatskog prava u Rijadu. Na istom Fakultetu (Odsjek za fikh i usuli fikh) odbranio je magistarski rad u oblasti fikha. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Analogija (qijas) u teorijskopravnim djelima Mustafe Ejubovića – Šejh Juje” odbranio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu u maju 2002. godine.

Izabran je u zvanje vanrednog profesora na Katedri za fikh u maju 2007. godine. Obavljao je funkciju prodekana za finansije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu u periodu 2003 – 2007. godina. Član je Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 2004. u dva mandata. Šef je Katedre za fikh na Fakultetu islamskog prava u periodu 2004 – 2014. Obavlja dužnost fetva-emina Vijeća za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 2005. g. Član je Kolegija/Vijeća za postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka. Voditelj je kursa Šerijat u savremenim društvima na postdiplomskom studiju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Na Fakultetu predaje predmete Historija šerijatskog prava, Usul-i fikh, Šerijatsko građansko i krivično pravo, Uvod u šerijatsko pravo i Savremene fikhske teme. Predaje predmet: Islamsko poslovno pravo na master studiju/smjer Islamsko bankarstvo na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Autor je i prevodilac više djela u oblasti šerijatskog prava. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova, seminara i konferencija.

U aprilu 2014. godine Sabor IZ u Bosni i Hercegovini imenovao ga je za muftiju sarajevskog. Murasela mu je uručena 16. maja 2014. godine u Carevoj džamiji u Sarajevu.
Sabor je sjednicu završio pitanjima i inicijativama sabornika.

Author

admin