Održan prvi sastanak vodiča za hadž – Pripreme za njihov put počinje danas


shadow

Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini danas je u Sarajevu održao prvi radni sastanak s vodičima na hadž koji će ove godine biti podrška bosanskohercegovačkim hadžijama.

Vodičima su ovom prilikom predstavljeni detalji putovanja, date određene smjernice na osnovu kojih će oni nastaviti komunikaciju sa svojim grupama hadžija.

“Putovanje Ureda za hadž je počelo odmah nakon prošlogodišnjeg hadža, kada smo počeli s opsežnom pripremom ovogodišnjih aktivnosti. Kada su u pitanju vodiči, njihovo putovanje počinje danas. Okupili smo ih da im damo određene smjernice, te im prezentujemo kompletno putovanje putem slajdova, audio i video snimaka. Na taj način će imati kompletnu sliku o tome kako izvršiti svoje dužnosti skupa sa svojim hadžijama”, kazao je rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad-ef. Hadžić.

Osim spomenutog, tokom edukacije će vodičima biti predstavljeni određeni detalji na koje bi trebali upozoriti svoje hadžije u toku putovanja.

“Svaki vodič je obavezan okupiti svoju grupu i educirati o svim detaljima. To će biti njihova priprema, informisanje i praktična obuka o onome šta ih čeka na putovanju”, rekao je Hadžić.

Tokom edukacije je govorio i glavni vodič Izet-ef. Čamdžić, koji je poručio da ovom edukacijom praktično počinje hadž za vodiče, jer će danas dobiti svu dokumentaciju u vezi sa svojom grupom i stupiti u kontakt sa njima.

“Moja zadaća je da im kazujem o tome kako da educiraju svoje hadžije i održavaju redovan kontakt sa grupom, pa ćemo danas predstaviti cijeli put, od samog dolaska u hadžija s područja svih muftijstava u Džamiju kralja Fahda u Sarajevu, pa do svih ostalih dionica putovanja”, kazao je efendija Čamdžić.

Specifičnost ovogodišnjeg hadža ogleda se u činjenici da se prvo putuje u Mekku.

“Naše hadžije će zbog toga što se prvo putuje u Mekku, a to će biti zanimljivo i nama jer se prvi put s tim susrećemo, oblačiti ihrame u Fahdovoj džamiji. Danas imamo krajnje ozbiljne pripreme, na osnovu kojih će vodiči komunicirati sa velikim brojem ljudi, njih 2.225 koji s nama putuju na životno i najvažnije putovanje”, kazao je efendija Čamdžić.

O hadžijama će ove godine brinuti 47 vodiča i šest šerijatskih konsultantica, te medicinski tim kojeg će činiti sedam ljekara i sedam medicinskih tehničara.

Author

admin