shadow

Mevlud, dan rođenja posljednjeg poslanika Muhammeda, a. s., obilježava se danas 27. septembra, odnosno 12. rebi’ul-evvela po hidžretskom kalendaru. Od postanka svijeta pa sve do poslanika Muhammeda, a. s., Stvoritelj je ljudskom rodu slao vjerovjesnike i poslanike s uputom, koji su kazivali Istinu Božiju.…