Objede koje ne prestaju (Reakcija reisul-uleme na intervju fra Ive Markovića Oslobođenju)

U četvrtak, 28. 7. 2022. godine za list Oslobođenje dao je intervju fra Ivo Marković. Intervju je političke naravi, kao i svaki drugi u našoj državi opterećenoj političkim pitanjima, bilo da ga daju političari ili svećenici. Ništa novo! Ne bi bilo potrebe ni osvrtati se na ovaj intervju da u njemu fra Ivo…