Medina – Sve naše hadžije obavile posjetu RevdiSve hadžije i hadžinice iz Bosne i Hercegovine koje su se prijavile da posjete Revdu, prostor u Poslanikovoj džamiji između njegovog minbera i mezera, uspjeli su to učiniti, uz podršku i organizaciju Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini.

Uz određena čekanje hadžije su uspjeli provesti dio vremena, klanjati i učiti dove na prostoru za kojeg je Poslanik a.s. kazao da je jedan od bašči džennetskih, kako se to kaže u hadisu kojeg prenose Buhari i Muslim “Prostor između moje kuće i mog mimbera je jedna od dženetskih bašči”.

Revda je ranije bila prepoznatljiva po svojim zelenkastim ćilimima. Međutim, oni su danas takvi i u ostatku Poslanikove džamije.
Džamija je izgrađena uz kuću Muhammeda a.s. na mjestu gdje se doselio nakon Hidžre u Medinu 622. godine po Isa a.s. Originalna džamija je bila bez krova i imala je dimenzije 30 sa 35 metara.

U džamiju se ulazilo kroz troja vrata: Babu-rahman na jugu, Babul- Džibril na zapadu i Babu-Nisa na istoku. 

Revda je najstariji dio Poslanikove džamije, a mjesto gdje se nalaze mezari Poslanika i prve dvojice halifa naziva se simbolično Al-Hudžretu l-mu’attareh ili Mirisna izba, Mirisna odaja.

Tu je negdje nekad bila soba Aiše r.a., Poslanikove žene, Majke vjernika, u kojoj je Muhammed a .s. preselio na bolji svijet 632. godine po Isau a.s..

Sutra navečer hadžije će početi da se pripremaju za polazak u Mekku, a u četvrtak ujutro kreće prva grupa ka ovom svetom gradu. Naše hadžije će zanijetiti umru na Zul-Hulejfi i krenuti ka Mekki, gdje će i obaviti hadž.

Author

admin