Islamska zajednica će tražiti sudsku zabranu gradnje na zemljištu Gazi Turali-begovog vakufa u Tuzli


shadow

Na konferenciji za medije koja je održana danas u Sarajevu u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke predstavnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najavili su da će u sklopu poduzimanja dodatnih pravnih radnji sa ciljem zaštite vakufa Gazi Turali-begove džamije u Tuzli zatražiti privremenu mjeru zabrane gradnje na ovom lokalitetu.

Medijima su se obratili Mensur Karadža, direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u BiH te Huso Salihović, rukovodilac Odjela za pravne i ekonomske poslove Vakufske direkcije IZBiH.

Iz Islamske zajednice u BiH navode da se radi o postupku koji je iznimno značajan za cijelu Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini jer se radi o pokušaju zaštite vakufske imovine koja je, prema zvaničnim sudskim presudama, bespravno uzurpirana.
„Kao što smo već ranije izvijestili javnost, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kao najviša sudska instanca u našoj zemlji, 23.

Februara 2022. godine usvojio je apelaciju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Time su suštinski presude Općinskog suda u Tuzli i Kantonalnog suda u Tuzli izgubile svojstvo pravosnažnosti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj presudi je jasno i decidno ukazao da su i niže sudske instance utvrdile da su zaključenjem spornog sporazuma iz 2015. godine Grad Tuzla i Tuzla-Remont nezakonito i neovlašteno raspolagali predmetnim nekretninama vakufa Gazi Turali-begove džamije. Također, Ustavni sud je utvrdio da Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ima pravni interes u ovom postupku te je naložio Kantonalnom sudu u Tuzli da u što kraćem roku primijeni odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na način da uvaži postojanje pravnog interesa Islamske zajednice u BiH“, rečeno je na današnjoj konferenciji za medije.

Kantonalni sud u Tuzli ima rok od tri mjeseca da uvaži jasne upute i obavijesti ustavni sud BiH o poduzetim radnjama.
„Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i njeni najviši organi pismenim putem su još 2021. godine tražili od Grada Tuzle, Tuzla-Remonta i kompanije Bingo d.o.o. da zaustave građevinske radove na parcelama koje su u naravi vakuf Gazi Turali-begove džamije sve do okončanja sudskog spora. Time bi se minimizirale moguće štetne posljedice za sve strane, uključujući i same potencijalne kupce stanova i stambenih prostora. Pa ipak, i pored pismenih zahtjeva i jasne presude Ustavnog suda BiH, građevinski radovi na predmetnim parcelama ne da nisu zaustavljeni već su u posljednje vrijeme i intenzivirani“, kazao je Huso Salihović, rukovodilac Odjela za pravne i ekonomske poslove Vakufske direkcije IZBiH

U Islamskoj zajednici smatraju da se intenziviranjem građevinskih radova direktno vrši pritisak na sudske instance u Bosni i Hercegovini sa ciljem da se odgodi postupanje po nalogu Ustavnog suda BiH, odnosno da se dovršetkom gradnje stambeno-poslovnog kompleksa i sudske instance i sama Islamska zajednica u BiH dovedu pred svršen čin. Dovršetkom gradnje Islamska zajednica bi se potencijalno u potpunosti onemogućila da ishoduje svoja restitucijska prava.

„Upravo zbog svega navedenog, a želeći zaštititi vakufsku imovinu, pravni tim Islamske zajednice u BiH poduzima i dodatne pravne radnje. Prvenstveno, najavljujemo da ćemo od Općinskog suda u Tuzli zatražiti donošenje privremene mjere zabrane gradnje na predmetnim lokacijama do okončanja sudskog spora. Također, pravni tim Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini će putem tužbe insistirati na poništenju izdatih građevinskih dozvola za predmetne parcele jer su svi sudovi, od Općinskog suda u Tuzli, preko Kantonalnog suda u Tuzli do Ustavnog suda BiH utvrdili da su Grad Tuzla i Tuzla-Remont nagodbom iz 2015. godine nezakonito i neovlašteno raspolagali imovinom vakufa Gazi Turali-begove džamije“ kazao je Salihović.

Iz Islamske zajednice podsjećaju i da je Općinski sud u Tuzli u svom rješenju iz januara 2022. također prihvatio zahtjev Islamske zajednice u BiH za upis zabilježbe o postojanju tužbe, odnosno spora, u relevantne zemljišno-knjižne uloške koji se odnose na vakuf Gazi Turali-begove džamije.

„Ovim putem još jednom javno prozivamo i pozivamo Grad Tuzlu, Tuzla-Remont i Bingo d.o.o. da zaustave građevinske radove na predmetnim parcelama do okončanja sudskog spora. Također, duboko vjerujemo da će se sudske instance oduprijeti pritiscima te da će cjelokupan slučaj biti vraćen u zakonske okvire. Ustavni sud BiH jasno je utvrdio kršenje ne samo Ustava BiH već i same Evropske konvencije koja garantira pravo na pravično suđenje“, rečeno je na kraju konferencije za medije.

Author

admin