Poziv na press konferenciju


shadow

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka organizuje drugu manifestaciju „Dani islamske tradicije Bošnjaka“, koja će biti održana od 14. do 24. decembra 2021. godine, u Sarajevu i Visokom.

Dr. Ferid Dautović, direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, kazao je da su programske sadržaje koncipirali na način da obuhvataju naučne i sadržaje kulturnog karaktera.

„Sadržaji manifestacije su raznoliki, od simpozija i promocija knjiga koje su objavljene u izdanju Institutu, preko tribine i dokumentarnog filma, do izložbi“, naveo je direktor Instituta za Islamsku tradiciju Bošnjaka.

Cilj je kroz ove sadržaje predstaviti Institut te naučne i kulturne projekte koje je realizirao u ovoj godini.

„Mi smo brojčano mali kolektiv, ali vrlo radin i aktivan u istraživačkim radovima, objavljenim knjigama, organizaciji naučnih skupova, konferencija, simpozija lokalnog i međunarodnog karaktera, tribina. Institut je u ovoj godini objavio više izdanja, a sva će bit promovirana kroz sadržaje manifestacije“, najavio je.

Najznačajniji naučni projekat međunarodnog karaktera na ovogodišnjoj manifestaciji je naučni skup s međunarodnim učešćem „Imam Ebu Hanife“.

„Skup je o utemeljitelju hanefijskog mezheba čiji život i fikhska rješenja treba neprestano ponavljati i obnavljati jer afirmiraju znanstvenu slobodu, u kojoj je moguće tražiti i iznalaziti odgovore na nova pitanja i dileme. Ovu konferenciju će otvoriti reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović“ rekao je Dautović“.

Izdvojio je i naučni skup s međunarodnim karakterom „Kultura sjećanja u Bosni i Hercegovini: ka institucionalnom okviru“, koji će biti održan u suorganizaciji sa Javnom ustanovom „Fond Memorijala“ Kantona Sarajevo.

Najavio je i da će, u okviru Tezkiretname, koju je pokrenuo Rijaset Islamske zajednice – Uprava za nauku i obrazovanje, Institut obilježiti 100. godišnjicu rođenja Adil-bega Zulfikarpašića, jednog od najznačajnijih vakifa među Bošnjacima.

Author

admin