Odrzana sjednica Riajsea IZ u BiH


shadow

Pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića danas je u Sarajevu održana 24. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.Na sjednici je usvojen ramazanski izvještaj Rijaseta Islamske zajednice i njegovih ustanova za ramazan 1441. godinu po hidžri i proslijeđen Vijeću mu3ija na razmatranje.

Konstantovano je da je i pored svih ograničenja uzrokovanih širenjem koronavirusa mjesec posta, kao i Bajram i Dan šehida obilježen dostojanstveno i u najboljem redu. Rijaset je još jednom izrazio zahvalnost svim džematlijama i džematskim odborima narazumijevanju i podršci koju su pružili prilikom organizacije vjerskog života u vanrednim okolnos7ma.

Prihvaćena je i informacija o programu manifestacije Dani mekteba.Rijaset je usvojio okvirni školski kalendar za medrese Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za školsku 2020/21. godinu i Nacrt pravilnika o načinu pripreme plana rada i izvještaja o radu organizacionih jedinica organa i ustanova u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i upu7o ga u javnu raspravu na organima IZ u BiH.Razmatran je i usvojen Prijedlog odluke o dopuni Statuta Media centra, Prijedlog za davanje saglasnos7 na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Media centru i Prijedlog za davanje saglasnos7 na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistema7zaciji radnih mjesta u Media centru. Rijaset je rješavao radno-pravni status uposlenika Media centra i organa ins7tucija IZ u BiH.Na kraju su razmatrani zahtjevi Ureda za društvenu brigu i tekuća pitanja.

Author

admin