Bacanjem Kamenčića Hadžije Privode Obrede Kraju


shadow

Drugi dan Kurban-bajrama, bosanskohercegovačke hadžije su u podnevnim satima obavili i drugo od ukupno tri bacanja kamenčića na Mini. Nakon što su hadžije po dolasku s Muzdelife bacili prvih sedam kamenčića samo na Veliko džemre, drugi i treći odlazak na Minu podrazumijeva bacanja po sedam kamenčića na sva tri džemreta.

Bacanje kamenčića ima za cilj simboličnu borbu protiv šejtana. Ovdje se ne misli na borbu s njim samo u danima hadža, već da ona treba biti uvijek prisutna kod vjernika. Ova simbolika podstiče hodočasnike da se duhovno uzdignu i odbace zle nagone, te zapriječe put poročnom životu. Ovim se ujedno oživljava radnja Božijeg poslanika Ibrahima, a.s.

Predaje kazuju da je, nakon što je po Božijem naređenju sa svojim sinom Ismailom, a.s, obnovio K’abu, melek Džibril poveo Ibrahima, a.s., prema Mini, i kada su bili na Akabi (prvo džemre), ugledali su Iblisa da stoji kod jednog drveta. Džibril tada reče Ibrahimu: „Izgovori tekbir i gađaj ga kamenčićima!“ On to učini i Džibril se udalji do srednjeg džemreta. Ibrahim, a.s., opet ponovi radnju, pa se Iblis udalji do trećeg džemreta. Ibrahim, a.s., ponovo učini isto te Iblis nestade.

Obred simboličnog gađanje šejtana hadžije obavljaju i trećeg dana Kurban-bajrama, a između ta dva bacanja kamenčića bosanskohercegovačke hadžije su sinoć oko ponoći obavili i Tavafu-l-ifade u Haremu K’abe, te S’aj između Safe i Merve. Tek nakon što su obavili ovaj tavaf i S’aj, hadžijama su prestale ihramske zabrane.

Inače, Tavafu-l-ifade je pored ihrama i boravka na Arefatu, jedan od tri obavezujuća obreda hadža, a sastoji se od obilaska sedam krugova oko K’abe. O vrijednosti tavafa govori nam predaja o Ademu, a.s., i gradnji K’abe.

Kada je Adem, a.s., sagradio K’abu, obratio se svome Gospodaru i upitao: „Gospodaru, svaki radnik ima nagradu za posao koji je uradio, pa koja je moja nagrada?“ Uzvišeni Allah mu je odgovorio: Kad god učiniš tavaf – bit će ti oprošteno. Adem, a.s., reče: „Povećaj mi, Gospodaru!” Allah mu odgovori: I tvoja djeca i potomci kada budu činili tavaf bit će im oprošteno. „Povećaj mi, Gospodaru!” – opet reče Adem, a.s. Uzvišeni odgovori: Oprostit ću i onima za koje mole oni koji tavafe. Na ove riječi Adem, a.s., reče: „Dosta je, dosta je!”

Ovim radnjama se hadžski obredi privode kraju. Ostaje još samo, prije polaska kući, da se izvrši Oproštajni tavaf. Obavljanje ovog tavafa određeno je pred sam rastanak s Mekkom i Haremom.

Author

admin