Hadžije Iz Bosne I Hercegovine Obavili Tavaf: Danas I Sutra Se Očekuje Dolazak Preostalih Bh. Hadžija U MekkuPrve bosanskohercegovačke hadžije koji su jučer u poslijepodnevnim satima pristigli u Mekku, obavili su umru. Oni su još u Medini obukli ihrame i u mjestu Zu-l-Hulejfa donijeli odluku o obavljanju umre. Po ulasku u Mekku hadžije su se prvo smjestili u hotel, te su poslije kraćeg odmora u pratnji svojih vodiča otišli u Harem radi obavljanja Umranskog tavafa, obreda koji se sastoji od obilaska sedam krugova oko K’abe.

K’abu, najčasniji hram na Zemlji, sagradio je prvi čovjek i Božiji vjerovjesnik, Adem, a.s. U jednoj predaji stoji da se Adem, a.s., kada je sagradio K’abu, obratio svome Gospodaru i upitao: „Gospodaru, svaki radnik ima nagradu za posao koji je uradio, pa koja je moja nagrada?“ Uzvišeni Allah mu je odgovorio: Kad god učiniš tavaf – bit će ti oprošteno. A upravo je to nagrada kojoj se nadaju i naše hadžije za ispravno obavljeni hadž.

Kako nam je potvrdio Ismet Bećar, dopisnik Media centra Islamske zajednice u BiH koji se nalazi u Mekki, 600 hadžija uglavnom iz Sarajevskog, Banjalučkog, Goraždanskog i Bihaćkog muftijstva, obavilo je tavaf oko ponoći po lokalnom vremenu.

„Iako poprilično umorni od dugog puta, na licima naših hadžija bilo je primijetno ushićenje, jer je za većinu njih obavljanje tavafa bio ujedno i prvi susret s K’abom“, istakao je Bećar.

Po završetku tavafa hadžije su obavili i S’aj, obred koji se sastoji također od sedam krugova užurbanog hodanja između Safe i Merve. Na taj način se muslimani prisjećaju na postupak hazreti Hadžere, žene Ibrahima, a.s., koja je trčala između ta dva brežuljka u blizini K’abe tražeći pomoć i vodu za svoga sina Ismaila, a.s.

Allah, dž.š., je dao da ispod nogu malog Ismaila, a.s, provre voda. Kako je voda jako nadolazila, a u strahu da ga ne potopi, Hadžera je povikala: “Zem-zem! Stani-stani!“ I voda je stala, zadržavajući intenzitet svoga izviranja, pa se Zem-zemom i danas okrepljuju vjernici koji borave na ovom svetom mjestu. Nakon završenog S’aja hadžije su izvršili obredno skraćivanje kose, čime su upotpunili umru.

Tokom dana očekuje se dolazak u Mekku još 12 autobusa s hadžijama iz Zeničkog, Tuzlanskog i dijela hadžija iz Travničkog muftijstva, do će sutra u posljednjim autobusima doputovati i hadžije iz Mostarskog, te ostatak hadžija iz Sarajevskog muftijstva. Svi oni će po dolasku u Mekku organizovano obaviti umru i privremeno skinuti ihrame, koje će ponovno odjenuti pred polazak na Arefat.

Vrijeme do Dana Arefata vjernici će provoditi što više vremena u ibadetu. Kada god budu imale priliku ići će u Harem, tavafiti i zajednički klanjati namaze za imamom mekanskog Harema ili će obilaziti znamenitosti grada u kojem se rodio i svoju prvu objavu primio posljednji Božiji poslanik, Muhammed, a.s.

Author

admin