MANIFESTACIJA „DANI VAKUFA U BIH“ U TRAVNIKU: VRATITI VAKUFE ONIMA KOJIMA SU ONI NAMIJENJENI


shadow

Peti dan manifestacije “Dani vakufa u Bosni i Hercegovini 2019.” koji Vakufska direkcija organizuje u saradnji sa institucijama Islamske zajednice te vladinim i nevladinim organizacijama obilježen je okruglim stolom „Vakufi na području Travnika“ u Travniku.

Cilj okruglog stola o travničkim vakufima je da se naučno obrade u historijskom kontekstu, trenutno stanje i naravno perspektive tih vakufa. Svake godine se u drugom gradu na ovaj način analiziraju vakufi i nastoji se obraditi po jedan od medžlisa. Na taj način se naučnim radnicima i široj društvenoj javnosti nudi bogata građa o vakufima.

Kroz dvanaest stručno obrađenih tema predstavljena je uloga i značaj vakufa u razvoju Travnika, muslimanske obrazovne ustanove, stanje vakufske imovine za vrijeme austrougarske uprave, nacionalizacija, uzurpacija i povrat vakufske imovine, izdvojene su značajne vakufname i specifičnosti travničkih vakufa, te predstavljeni novi vakufski projekti.

Svoje radove i istraživanja su predstavili dr. Aladin Husić, Hamza Lavić, mr. Salih Indžić, mr. Dževdet Šošić, dr. Elvir Duranović, Fatima Maslić, Adil Lozo, dr. Nermin Šušić, dr. Senaid Zajimović, dr. Ahmed Adilović te je predstavljen rad dr. Ferida Dautovića. Recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova “Vakufi na području Travnika”.

„Historijski je Travnik bio jedan od najjačih gradova sa vakufima i zato je vrlo važno da su se naši eminentni stručnjaci uključili u istraživanje te materije koju su sa raznih aspekata proučavali i aktuelizirali” – rekao je muftija travnički Ahmed ef. Adilović.

„Na okruglom stolu je predstavljen historijat vakufa od nastanka, te šta se sve dešavalo u kasnijim sistemima i kako je uzurpiran i otiman od strane raznih vlasti, do današnjeg vremena kada imamo slobodu da gradimo vakufe. Nažalost, još nemamo mogućnost da dobijemo zakon o restituciji kojim bi država bila obavezana da vrati sve ono što je uzeto od vakufa od Islamske zajednice kao i od ostalih zajednica i zadudžbina” – navodi muftija Adilović dodajući da se i na tome radi.

Kao primjer, muftija Adilović je naveo da su preko 80 objekata u gradu Travniku bili vakufski pa su oduzeti. Do danas je 19 dućana vraćeno samo na korištenje, ali ne i u vlasništvo. To pokazuje koliko još toga ima da se vrati. Jedan generalni podatak do kojeg je došla Vakufska direkcija navodi da je oko 85% vakufa oduzeto od raznih sistema koji nisu dovoljno poštivali vjerska prava. Zato je vrlo važno da se taj zakon o restituciji donese kako bi bio osnova da se koliko-toliko vrati od tih oduzetih vakufa – ističe Ahmed Adilović, muftija travnički.

Podsjećamo radi, Vakufska direkcija svake godine kroz manifestaciju „Dani vakufa u BiH“ u gradovima širom naše domovine organizuje različite sadržaje među kojima su i naučni skupovi i okrugli stolovi s ciljem promocije vakufa ali i podsjećanja odgovornih u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na njihovu obavezu povrata vakufske imovine.

„Želimo izvesti na lice dana sva ona velika i slavna imena iz naše prošlosti koja su zaslužna za nastanak bosanskohercegovačkih gradova i njihove urbanizacije. Takođe cilj manifestacije je i animirati širu društvenu javnost i podsjetiti ih na ulogu i značaj vakufa u nastanku tih gradova” – poručio je dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije.

Direktor Zajimović je također ovom prilikom i napomenuo da iza zahtjeva za povrat vakufa stoji namjera da se vakufe stavi u funkciju onima kojima su oni prvobitno namijenjeni: „Zakon o restituciji treba što prije donijeti kako bi se zadovoljila pravda i kako bi se barem djelimično izvršila naknada svima onima kojima je bespravno oduzeta imovina u prošlosti. Veliki ili najveći broj vakufa bio je upravo određen sa svojom svrhom za potrebe šire društvene zajednice. Znači, radi se o socijalnim ili humanitarnim vakufima. Najmanji dio se odnosi na vjerske ili obrazovne aktivnosti. Kada tražimo od države povrat vakufa, mi tražimo da te vakufe stavimo u funkciju i damo onima kojima su oni namijenjeni“, zaključio je direktor Zajimović.

Author

admin