OSUDE ČETNIČKIH OKUPLJANJA NE POMAŽU„Mi u Bosni i Hercegovini, ali ne samo u BIH nego i šire, imamo zaista problem sa prepoznavanjem fašizma i odlučnosti da se s tim borimo“, rekao je u intervjuu za Radio BIR profesor historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i voditelj Centra za historijska istraživanja doc. dr. Amir Duranović.

Ako je neka olakšavajuća okolnost za nas, onda možemo kazati da nismo jedini koji imaju tih problema, dakle problem je puno širi – dodaje dr. Duranović.

Polazište bi bilo s teorijske tačke gledišta da sloboda izražavanja mora, prije ili kasnije, biti ograničena slobodom nekog drugog, odnosno ne ugrožavanjem nekog drugog. Ono što smo juče mogli vidjeti i čuti u Višegradu bilo je verbalno ugrožavanje i prijetnja drugom. Upravo zbog toga mislim da se sa fašizmom moramo suočavati uvijek i svugdje – upozorava Duranović komentarišući redovna okupljanja četnika u Višegradu.

“Ja vjerujem da institucje u BiH, ukoliko na adekvatan način zadokumentuju ono što se juče dešavalo u Višegradu, mogu naći dovoljno materijala za traganje za određenom vrstom odgovornosti za onima koji su nosili taj proces. Ima dovoljno polazišta da se ta stvar počne rješavati na nivou kršenja zakona – smatra dr. Duranović.
Drugo pitanje, mnogo šire i mnogo veće i teže za razriješiti je pitanje nekog isticanja humanističkih i etičkih vrijednosti gdje mi kao ljudi moramo imati svoj odnos prema takvim pitanjima.

U nastavku razgovora historičar dr. Amir Duranović je podsjetio na historijat i transformacije četništva do današnjih dana.
Ukazao je da su i u početku bili organizovani na nivou nevladinih organizacija, kao i danas, ali da tada nisu imali nasilan karakter u manifestacionom pogledu.

Rat je još uvijek jako svježa rana i veoma traumatično sjećanje za većinu građana u BiH i zato je za promjenu potrebno više vremena. Ni jedna sudska presuda, nikakva osuda… ne može pomoći nekoj majci da joj se vrate njeni sinovi.

Tu se stvari neće za dugo vremena promijeniti, jedno što ja želim da vjerujem je da se razvojem i promjenom društveno političkih odnosa može stvoriti jedna atmosfera da svi pristojno živimo. Da počnemo jedni druge posmatrati kao ljude koji zaslužuju pristojan ljudski život. To polazište može polučiti nekim drugačijim rezultatom.

Sve osim toga vodi u nastavak ovakvih situacija, poručuje dr. Duranović u intervjuu za Radio BIR u ponedjeljak 11.03.2019. godine. Razgovor je vodila Nadira Hurem.

Author

admin